xe Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie và câu chuyện về 2 con dê qua cầu

Hãy cùng chờ xem bản sản xuất Valkyrie sẽ khác biệt ra sao nhưng có một điều chắc chắc: với Neway chắp bút và Aston